Suç Ve Ceza

By | 5 Mart 2014

suç ve ceza

Suç ve ceza ile ilgili Ayet: “Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri kendilerine apaçık deliller getirdiği halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yı­kıma uğrattık. İşte biz, suçlu (günahkâr) olan bir topluluğu böyle ceza­landırırız.” (Yunus; 13)

Suç ve ceza ile ilgili  Hadis: “… Kim dünyada günah işlerse, karşılığında cezalandırılır.” (Buhâri, İmân, 11)

Suç ve ceza ile ilgili  hikâye:

Suçlu Neden Ceza Görsün?

Bir inkârcı, âlimin birine şu üç soruyu sorar: “Allah varsa bana gös­ter… Her işi Allah yaratıyor da neden suçlu ceza görür? Şeytan ateşten yaratıldığı halde ona cehennem ateşi nasıl etki yapabilir?”

Âlim bu sorulan soğukkanlılıkla dinler. Sonra da yerden bir kerpiç parçası alıp inkârcının başına vurur. Başı yanlan inkârcı soluğu mahke­mede alır. Hâkim, âlime sorar: “Bunun başına kerpiç vurmuşsun öyle mi?”

“Bana üç soru sormuştu, ben sorulanna karşılık kerpici vurdum.”

“Nasıl?”

“Anlatayım. ‘Allah varsa bana göster’ demişti. Başının ağrıdığım id­dia ediyorsa göstersin. İkinci olarak da ‘her şeyi Allah yaratıyorsa suçlu neden ceza görsün’ dedi. Madem öyle, niçin beni mahkemeye veriyor. Üçüncü olarak da ‘ateşten yaratılan şeytana cehennem ateşi nasıl etki ya­par’ diye sordu. Cevabını aldı. Topraktan yaratılan kendisine, yine top­raktan olan kerpiç nasıl etki ediyor?”