Şirk

By | 16 Şubat 2014

şirk

Şirk İle İlgili Ayet: “O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir ta­van yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çe­şitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah’a şirk koşmayın.”

(Bakara; 22)

Şirk İle İlgili  Hadis: “Şirkten sakınınız! Şirk, karıncanın ayak sesinden daha gizlidir.”

(Hakim)

Şirk İle İlgili  Hikâye:

En Büyük Günah

Birçok insan şirkin büyük bir sapkınlık olduğunu duyar, ama bunun kendisiyle uzaktan ya da yakından ilgili olduğunu hiç düşünmez. Şirk koşanların, sadece taştan ya da tahtadan oyulmuş putlara secde eden in­sanlar olduklarını sanır. Buna göre şirk koşanlar, sadece Peygambermiz’den (sav) önce Kâbe’deki putlara tapan cahiliye Arapları ve onlara benzer ilkel putperestlerdir.

Oysa şirk, sadece putlara tapmakla sınırlı bir kavram değildir ve sa­nılanın aksine pek çok toplumda yaygındır. İnsanın Allah’ın rızasına mu­halif olarak medet umduğu, rızasını aradığı her varlık, Allah’ın rızasına tercih ettiği her şey Allah’tan başka edindiği birer ilahtır aslında. Bu ne­denle şirki uzak görmemek, aksine insanın çok yakınında olabileceğine ihtimal vermek gerekir.

Şirk, insanın kaçınması gereken günahların en başında gelmektedir. Çünkü bu, Allah’a karşı işlenebilecek büyük bir suçtur. Allah’la birlikte başka bir ilah edinerek O’na ortak koşmak, iftira etmek, elbette ki en bü­yük suçu ve saygısızlığı işlemek anlamına gelir. İşte bu yüzden Allah di­lediği günahı affedeceğini ancak şirki affetmeyeceğini, şirkin aslında bü­yük bir sapkınlık olduğunu Kurân’da bildirmiştir.