Silahla Şakalaşmak

By | 8 Eylül 2014

hasema

 

silahEbû Hureyre’nin nakline göre Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle bu­yurmuştur: “Sakın biriniz silahını din kardeşine doğrultmasın! Çünkü silahı doğ­rultan bilmez. Belki şeytan elini dürtüp de (din kardeşini vurur) ve bu sebeple cehennemden bir çukura yuvarlanır.”

• Cabir b. Abdullah şöyle demiştir: Bir adam, yanında okları olduğu halde mescidden geçti. Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem ona “Temreninden tut!” bu­yurdu. Adam “peki” dedi.

19 Cabir’in nakline göre adamın biri yanında temrenleri meydana çıkmış bir­çok ok olduğu halde mescidden geçti. Okların herhangi bir müslümana dokunup da yaralamaması için temreninden tutması emredildi.

• Ebû Musa’nın nakline göre Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle bu yurmuştur: “Herhangi biriniz mescidimizden veya çarşımızdan yanında okla varken geçecek olursa herhangi bir müslümana bir zarar vermemek için onlar temrenlerinden tutsun veya onu avucunun içine alsın.”

Açıklama:

“Çünkü silahı doğrultan bilmez. Belki şeytan elini dürtüp de (din kardeşin vurur) ve bu sebeple cehennemden bir çukura yuvarlanır.” Cümlenin anlamı şu dur: Belki şeytan biri diğerini silahı ile vursun ve o kişiye darbesini gerçekleştirsir diye onları kışkırtır.

“Bu sebeple cehennemden bir çukura yuvarlanır.” Bu ifade kişinin cehen­neme girmesine yol açacak günaha düşmesinin kinayeli anlatımıdır. İbn Batta şöyle der: İfadenin manası şeytan böylece tehdidi onun üzerinde gerçekleştiril demektir. Hadis sakıncalı bir duruma yol açacak şeyi yasaklamaktadır. Sakince durumu ister ciddi olarak, ister şaka şeklinde olsun kesin olmasa bile hüküm böyledir.