Şeytan Taşlama ile İlgili Sorular – 4

By | 30 Eylül 2014

seytan-taslama-ile-ilgili-sorular1. Taş atılırken ne söylenir, nasıl dua edilir?
Taş atan kimse, her taşı atarken: “Bismillâhi Allâhu Ekber” der. Buna ilaveten de şu duayı okur: “Allah’ın adıyla (şeytan taşlamaya başlarım). Allah en büyüktür. Şeytan ve onun hizbine (avânelerine) hakaret olsun ve onlar kahrolsunlar diye bu taşları atıyorum. Ey Allah’ım! Haccımı kabul buyur. Sa’y ü gayretimi şükre layık eyle. Ve günahlarımı bağışla.”

2. Hangi cemrelere hangi günler taş atılır?

Bayramın birinci günü sadece Akabe Cemresine taş atılır. Diğer günlerde ise, önce küçük cemreden başlanır, sonra orta cemreye, daha sonra da büyük cemreye taş atılır.

3. Tavaf esnasında namaz için kamet getirilirse ne yapmalı?

Tavaf esnasında, tavaf şavtları tamamlanmadan vakit namazı için kamet getirilirse, tavafı bırakıp namaza durmak gerekir.Namaz bittikten sonra kalan şavtlar tamamlanır.

4. Sırtında taşıdığı kişi ile tavaf yapanın durumu nedir?

Bir kimsenin sırtına binmiş olarak tavaf yapılsa, bu tavaf hem taşıyan ve hem de taşman kimse için caiz olur.

5. Tavaf için niyet?

Tavafta niyet gerekir. Tavaf, hangi niyetle yapılmışsa, o niyet için caiz olur. Bir kimse nafileye niyet ederse, tavafı nafile, başkası adına niyet ederse, bu tavaf da başkası için olur.

6. Taş atmaya gücü yetmeyen kimsenin yerine bir başkasının taş atması caiz midir?

Caizdir. Ancak vekalet verilmelidir.