Saralıya Okunacak Duâ

By | 17 Eylül 2014

Saralıya Okunacak DuâArapça Okunuşu : “Efehasibtüm enne mâ haleknâküm abesen ve enneküm. İleynâ lâ türceûn. Feteâlellahü’l-Melikü’l-Hakk. Lâ ilâhe illa hüve Rabbü’l- arşi’l-Kerim. Ve men yed’u meallahi ilahen ahara la bürhanelehu bihi, fe innema hisabühü inde Rabbih. İnnehu la yüflihü’l-kâfirun. Ve kul Rabbiğfir verham ve ente hayru’r-rahimin.”

Manası : “Yâ, sizi ancak boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Mülk ancak kendi hakkı olan Allah çok yücedir. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Arş-ı Kerim’in Rabbidir. Kim Allah ile beraber, diğer bir ilah edinir, buna hiçbir delili olmamasına rağmen taparsa onun hesabı ancak Rabbi nezdindedir.
Hakikat şudur ki kafirler korktuklarından emin, umduklarına nail olamayacaklardır. De ki: Ey Rabbim, yarlığa, esirge. Sen acıyanların en hayırlısısın.”