Salavat-ı Fatih

By | 1 Ekim 2014

salvati-fatihDuanın Arapçası :

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidinâ muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym.

Duanın Anlamı :

Allahım! Kapalılıkları açan,geçmişe son veren,hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e, O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadrü kıymetince salat eyle, selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

Fazileti ve sırları: Yüzyirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz(S.A.V.) tarafından bildirilmiştir. Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatm faziletini Hazreti Resulüllah’a sorar. Cevaben: “Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.
Hikmeti:
1 .Bu salavat-ı şerife, okuyanı cehennem ateşinden korur.
2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilir,günahları bağışlanır.
3. Cuma gecesi bin defa okuyan,Efendimiz(S.A.V.) ile görüşür.