Safer Ayı

By | 10 Ocak 2015

safer-ayı-Ayları Hicri ve Miladi takvime göre ikiye ayırabiliriz. Miladi takvimde bulunan aylar günlük yaşantımızda kullandığımız aylardır. Hicri aylar ise İslamiyete göre kabul edilen aylardır ve ibadet hayatımızı yakından ilgilendirir bu aylar. Çünkü Hicri ayların her birinin ayrı özelliği bulunmaktadır. Allah-u Teala her aya göre ayrı bir ibadet hayatı düzenlemiştir. Mesela mübarek üç aylarda yapılacak ibadetlerle Muharrem ayında yapılacak ibadetler ve ecirleri çok farklıdır.

safer-ayıÖnemli aylardan biride Safer ayıdır. Safer ayı, kameri aylarırın İkincisidir. Bu ayda çok bela ve musibetin indiğine inanılır. Bütün günler ve aylar Allahü Teâlâ’ya ait zaman dilimleri olduklarından, kendi başlarına fayda ve zarar verebilecek şeyler değillerdir. Bunlarda ola­cak musibetler gün veya aydan dolayı değil de, Allahü Te­ala’nın takdiriyle olduğu bilinmelidir. Gerçi Allahü Teâlâ, insanı her an imtihan etmektedir. Öyle ise, bize düşen vazife, her halükarda sabredip, başa gelecek olan bela ve musibetin imtihan için geldiğini ve Allah’a tevekkül etmek gerektiğini unutmamalıyız.

Safer ayının bela ve musibet ayı olmasına sebep olarak da şöyle denilir: ‘Allahü Teâlâ, Ad kavmini şiddetli bir kasırgayla Safer ayının sonundaki Çarşamba sabahından başlayıp di­ğer Çarşambanın akşamına kadar süren yedi gece, sekiz gün hakkında: «Biz, uğursuz günlerde onlar üzerine dondu­rucu bir kasırga gönderdik.»

Yine böylece Rabbimiz Ad kavminin helakine sebep olacak kasırganın başladığı gün hakkında:

«Gerçekten Biz, uğursuzluğu süregelen bir günde onlar üzerine dondurucu bir kasırga yolladık» buyurmuştur. Görüldüğü üzere; bu ayeti kerimede belli bir günden bahse­dilmekte ve bu günün uğursuzluğunun sürekli olduğu belir­tilmektedir. “Bu hangi gündür?” diye sorulursa, tabi ki Çarşamba günüdür.

Rivayet edildi ki: “Bir kere Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem)egünler hakkında soru sorulurken, Çarşamba’dan konu açıldığında: ‘Uğursuz (bela ve musibetin olacağı bir) gün buyurmuş, sebebi sorulunca da:

“Allahü Teâlâ, firavunu ve kavmini o gün de boğmuş, Ad ve Semud kavinılerini de o gün helak etmiştir

Demek ki, sadece Ad kavmi değil, birçok kavinin helaki Çarşamba günü gerçekleşmiştir.

Bu görüşlere dayanılarak Safer ayının bilhassa son Çarşamba gününde muhtemelen isabet edebilecek musibetten korunmak için bu günde kılınacak namaz ve dualar tavsiye edilmiştir.

Safer ayı ve diğer aylarla ilgili bilgilerin olduğu dini kitapları www.ihvan.com.tr sitesinde bulabilir, kapıda ödeme seçeneği ile satın alabilirsiniz.