Sabit B. Kays’ın Eşi Kocasından Ayrılmak İstiyor

By | 11 Ağustos 2014

hac-umre-seti

 

boşanmakSabit b. Kays b. Şemmas’m karısı Hz. Peygamber’e -sallallâhu aleyhi vesellem- gelerek şöyle demiştir: “Ey Allah’ın Resûlü, Sabit b. Kays’ın dininden ve huyun­dan bir şikâyetim yoktur fakat ben İslam’ da iken küfre girmekten korkuyorum.” Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- : “Bahçesini ona geri verebilecek misin?” diye sorunca “Evet” demiştir. Bunun üzerine Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem Sabit’e “Bahçeyi kabul et ve onu boşa” diyerek onları ayırmıştır.

Açıklama:

Bazen kadın, kocasından hoşlanmayabilir ve ona tahammül edemeyip kesinlikle onunla bir arada olmayı istemeyebilir. İşte böyle durumlarda anlaş­ma karşılığı kocasının kendisini boşamasını isteyebilir. Çünkü böyle bir hayata devam etmesi kadının hem dini yaşantısında hem de dünyevi yaşantısında bir takım sorunları da beraberinde getirebilir. Ayrıca böyle bir ortamda evlilikle he­deflenen bir takım amaçlar da elde edilemez.

 

İslam’ın rahmetine bakın. Onun boşanmayı hoş karşılamamasına ve onu Allah’ın hiç sevmediği helallerin başında göstermesine rağmen yasaklamamış­tır. Çünkü evlilik hayatı boyunca katlanması imkânsız olan bir takım durumlar başa gelebilir; karı koca bir sürü sorun ve sıkıntının arasında günlerini geçirebilir ve küçük büyük bir takım sorunlar sebebiyle tartışabilirler. Elbette böyle bir or­tamda ailenin kendisinden beklenen hedefleri ve faydaları sağlaması umulamaz. Ayrıca çocuklar da böyle bir aile ortamında sürekli sorunlarla yüz yüze gelirler ve gelecek için hayırlı birer kimse olmaları da güç hale gelir. Tüm bunlar göz önün­de bulundurularak, Sabit ile eşi arasında olduğu gibi kadının kocası ile geçinme­sinin imkânsız bir hal aldığı durumda kadına boşanma talebi hakkını vermek için İslam’da ‘muhalea’ hükmü konulmuştur.

 

2 Sabit’in mehir olarak verdiği bahçe. Bu İslam’daki ilk ‘muhalea’dır. Muhalea; kadının belli bir miktar para karşılığında kocasından kendisini boşamasını istemesidir.