Rüyasında Sevdiği Veya Hoşlanmadığı Bir Okuyacağı Dualar

By | 3 Kasım 2014

ruyasinda-sevdigi-veya-hoslanmadigi-bir-okuyacagi-dualar• Ebû Katâde’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre demiştir Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu:

“Salih olan rüya, (diğer bir rivayette de) güzel rüya, Allah’tandır. Hayal şeytandandır. Kim, hoşlanmadığı bir şey görürse, üç kez soluna üfürsün ve şeytandan (Allah’a) sığınsın, (Eûzü billahi mineşşeytânirracîm, desin.) Böylece rüya, ona zarar vermez.” Bir rivayette de, üfürsün yerine “Tükürsün” denilmektedir. Bunlardan anlaşıldığına göre, kendisinde tükürük olmayan hafif üfürür kastediliyor.

Câbir’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre, Resûlullah -sallallâhu aleyh vesellem- buyurdu:

“Sizden biriniz, hoşlanmadığı bir rüya görünce üç kez soluna tükürsün ve üç kez de, Şeytandan Allah’a sığınsın ve yatmakta bulunduğu yanından öte yana dönsün.”

Merfû’ olan (Peygambere nisbet edilip ona yükseltilen) şu hâdisi, Ebû Hureyre -radıyallâhu anh- rivayet etmiştir:

“Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce, onu hiç kimseye anlatmasın ve kalkıp namaz kılsın.

»Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce, üç defa tükürsün sonra:

Allah ümme innî eûzü bike min ameli’ş-şeytanî ve seyyiâti’l-ahlâmi Feinnehâ lâ tekûnu şey’en.”

(Allah’ım! Şeytanın işinden ve rüyaların kötülüğünden ben Sana sığınırım desin. Bunu okumakla kötü rüyanın bir tabir ve önemi kalmaz.”