Rüyada Peygamber Görmek

By | 29 Mart 2014

rüyada peygamber görmek

Rüyada peygamber görmek , hep hayır, hep iyiliğe işâretle yorumlanır.

 •  Rüyâsmda bir kimse, herhangi bir peygamberi ihtiyar (bir kimse) olarak görse, bu rüyâ, rüyâyı gören kimse için, ra­hatlık ve korkusuzluk ile tabir olunur.
 •  Rüyâsmda bir peygambere bir şey vermek, berekete ermek, mutluluğa kavuşmak ve hasta ise, şifa bulmak gibi gönülün istediği şeylere işârettir, şeklinde tabir olunur.
 •  Rüyâsında bir peygamberi dargın gören kimse, bir sıkıntıya uğrayacağına işâret olarak görmüş şeklinde tabir olunur.
 •  İbn-i Sîrîn’in yorumu: Bir. kimsenin rüyâda büyük pey­gamberlerden birini görmesi, onun çok büyük bir hayra ereceğine, din ve dünya hayatının, âhiret yaşamının selâ­mette olacağına işârettir demiştir.
 •  Câfer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: rüyada Peygamber görmek rüyâsını şu cihetlere yorumlamıştır:
 1.  Rahmete ermeye işâretle,
 2.  Nimete ermeye işâretle,
 3.  Makam sahibi olmaya işâretle,
  1.  Büyük bir itibara ermeye işâretle,
  2.  Zafere ermekle,
  3.  Reislik, baş olmaya işâretle,
  4.  Saadet, mutluluk.
  5.  Din ve dünya hayatında kuvvet ve rahata ermeye işâretle.

Rüyada Peygamber görmek  bu sayılan hayırlardan biriyle tarif edilir demek olur.