Rüyada Kedi Görmek

By | 16 Haziran 2014

pardesu

Rüyada kedi görmekRüyada kedi görmek, hizmetçiye işâretle yorumlanır. Kedi, evin hizmetçisini temsil eder. Bazı yorumcular, rüyada kedi görmek, kötü huylu bir kadına işârettir demişlerdir.

  • Ebû Saîd’il Vâiz’in yorumu: Rüyada kedi görmek rüyasının yoru­munda rüyâ tâbir ve yorumcularının tâbir ve yorumların­da ayrılıklar ve değişiklikler vardır demiştir. Bazı yorum­cular, rüyâda kedi görmeyi, evde her şeyi kollayıp koruyan ve muhafaza eden bir hizmetçiye işâret eder şeklinde yo­rumlamışlardır. Bazı yorumcular ise, rüyâda kedi görmeyi, ev içinde âileden bir hırsızın bulunduğuna işâret eder şek­linde yorumlamışlardır. Bazı yorumcular, rüyâda dişi kedi görmeyi, hilekârlık ve düzenbazlık yapan bir eşe (hanıma) işâret eder şeklinde yorumlamışlardır demiştir Ebû Sâid.
  • Kirmânî’nin yorumu: Bir kimsenin rüyâda bir kediyi öldür­düğünü görmesi, onun (rüyâ sahibinin) bir hırsızı yakalayıp onu alt edeceğine (yeneceğine yani polise teslim edeceğine) işârettir şeklinde yorumlamıştır.
  • Rüyâda kedi eti görmek, çalıntı bir mala veya özellikle hır­sıza âit bir mala işâret eder demiştir.
  • Bir kimsenin rüyâsında kedisini sattığını görmesi, onun kendisine âit mallarını başkalarına dağıtacağına veya sa­daka olarak vereceğine işârettir.