Rüyada Haccettiğini Görmek

By | 8 Mayıs 2014

rüyada haccetmek görmek

Rüyada haccettiğini görmek, din yönünden gü­zelliğe ve doğruluğa, dindarlığa, korkulardan emin olma­ya, borçlardan kurtulmaya işâret olarak yorumlanır. Hac­cetmek için Kâbe’ye girdiğini gören kişi, bütün korkular­dan emniyette olur, çünkü bu mübârek yer emin beldedir şeklinde yorumlanmıştır.

  •  Hasta olan bir kişi için rüyada haccettiğini görmek, onun bu rüyâsı, onun şifâ bulacağına pek kısa zamanda hastalığı­nın iyileşeceğine işâret eder denmiştir.
  •  Borçlu olan bir kimse için, rüyada haccettiğini görmek, Kâbe’yi tavaf ettiğini, mübârek yerleri ziyaret ettiğini, hacı olduğunu görse, bu onun borçlarından kurtulacağına, Cenâb-ı Allah bir sebep yaratıp onun borçlarını ödemesine yardım ede­ceğine işârettir denmiştir.