Rüyada Fabrika Görmek

By | 16 Ocak 2014

rüyada fabrika görmekRüyâda fabrika görmek, değişik şekillerde yorum­lanmıştır. Şöyle ki: Bazı yorumculara göre, rüyâda fabrika görmek, rüyâ sahibinin kendisini dünya işlerine fazlaca kaptırdığına ve dünyaya olan sevgisinin arttığına ve ilgisi­nin günbegün çoğaldığına işâret olarak yorumlamışlardır.

Bazı rüyâ tabircilerine göre ise, rüyâda fabrika görmek, insan vücuduna işâret tarafıyle yorumlanmıştır, zirâ insan vü­cudu da bir çeşit fabrika gibidir demişlerdir. Bu cihetiyle insan sağlığına işâretler vardır. Bir kimse rüyâsında bir fabrikada çalıştığını veya çalışıyormuş olduğunu görse, bu onun (rüyâ sahibinin) sağlığına büyük önem verdiğine ve sağlıklı yaşamak için büyük bir çaba harcadığına işârettir.

  •  Bir kimse rüyâsında hir fabrikadan çıktığını ve yolda yürü­düğünü, ya da yolda yürüyormuş olduğunu görse, bu rüyâsı onun evine bir misafir geleceğine işâretle yorumlanır.
  •  Rüyâsında kendisini bir fabrikada bekçiymiş olduğunu, (fabrikanın bekçisi olarak) gören kişi, kendi ev halkının geçi­mi için son derece gayretli biri olduğuna işârettir.
  •  Kişi rüyâsında kendisini bir fabrikanın müdürü olmuş ol­duğunu görse, bu rüyâsı onun kendi ev halkının sağlığıyla çok yakından ilgilenen bir kimse olduğuna işâret eder.
  •  Rüyâda görülen fabrika, mal, servet, ticaret, hayatla mü­cadele ve uğraşmak gibi şeylere işâretle yorumlanır.