Rüyâda Dağ Görmek

By | 25 Ocak 2014

rüyada dağ görmek

Rüyâda dağ görmek, dayanılacak (sığınılacak) güvenilecek yer, yüksek rütbe, büyük makam, büyük zât, büyük siyâset sâhibi, zâfer, şan-şeref, rahat gibi cihetlere işâret eder.

  •  Rüyâda otların (yeşilliğin) ve suyun olmadığı bir dağ gör­mek, inançsız ve azgın bir âmire (idareciye) işâretle yorum­lanır. Çünkü bu özellikteki dağ, Allâh’ı teşbih etmeyen ve insanların faydalanmadığı bir ölü gibidir, değersizdir.
  •  Rüyâsında dağa çıktığını görmek, yükselmeye, dağdan aşa­ğı indiğini görmek, zillete (rezilliğe) işârettir.
  •  Câfer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu: Rüyâda dağ görmek, mülk sâhibi olmak, devlet başkanı, devlet büyüğü, zafer ve ra­hata ulaşmaya işâret eder demiştir.
  •  Danyel (A.S.)’m yorumu: Bir kimse rüyâda dağ görmek ve kendisini bir dağın üstünde bulunduğunu ve bu dağın kendi malı ol­duğunu görse, rüyâ sâhibinin büyük bir zata sığınacağına; diğer bir yoruma göre, çok kudret sâhibi, adaletli bir baş­kanın himayesine gireceğine işâret eder.