Rüyada Abdest Almak

By | 31 Aralık 2013

abdest almak

Rüyâda abdest aldığını görenlerin rüyâsı ge­nellikle hayırla yorumlanır. Şöyleki:

  •  Hasta olan bir kimse, Rüyâsında abdest aldığını görse, bu onun en kısa zamanda hastalıktan şifâ bulup kurtulacağı­na, iyileşeceğine işâretle yorumlanır.
  •  Günâh işleyip duran (günahkâr) bir kimse, Rüyâsında ab­dest aldığını görse, bu rüyâ o kimsenin tevbe edeceğine (ve dolayısıyle günâhlarından temizleneceğine) işârettir.
  •  Borçlu olan bir kimse, Rüyâsında abdest aldığını görse, bu rüyâ o kimsenin borçtan kurtulacağına işârettir.
  •  Rüyâsında temiz bir su ile (yani, abdest almanın caiz olduğu su ile) abdest aldığını ve abdestini tamamladığını da gör­mek, tüm muradına ereceğine ve dileklerine kavuşacağı­na işârettir. Şayet böyle bir abdest alışta abdestini tamam­layamamış olarak rüyâsı sona ererse, o zaman rüyâ tersiy­le yorumlanır; yani muradına nâil olamayacağına işârettir.
  •  Rüyâda bal veya süt ile abdest aldığını görmek, rüyâ sahi­binin dînî konuda hayatının iyiye gideceğine işârettir. Ör­neğin; ibâdetlerinde başarıya ulaşacağına ve dîne hizmet edeceğine işâretle yorumlanır.
  •  Rüyâsında kırda ve su kenarında, çöplük veya deniz kena­rında halkın abdest aldığı bir mahalde (yerde) abdest aldı­ğım görmek, rüyayı gören kimse, üzüntülerden, keder ve sıkıntılarından kurtulacağına işârettir.
  •  Bir kimse Rüyâsında yağmur suyu ile abdest aldığını görse, bu onun dünya ve ahirette halinin iyi ve mutlu olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.
  •  Rüyâsında namaz için abdest aldığını görmek, muradına ermeye, istek ve arzusuna kavuşacağına, eğer varsa ke­derlerinden de kurtulacağına işârettir.
  •  Rüyâsında bir çeşmeden abdest aldığını görmek, bol bir rız­ka ereceğine ve zengin olacağına işarettir.

Abdest almak, selamete ermek, kurtuluş, kurtulmak, umduğu­na (muradına) kavuşmak, korkudan kurtulup selamete er­mek, emniyete ermek, hastalıklardan şifaya kavuşmak, borç ödemek, borçlardan kurtulmak ve kederden, üzüntü­den kurtuluşa ermek ve benzeri iyiliğe işaretler şeklinde yorumlar verilmiş ve verilmektedir