Ramazan Ayının 15. Gecesi Kılınacak Namaz

By | 28 Haziran 2014

hac-umre-seti

Ramazan ayının 15. gecesi kılınacak namaz

Ramazan ayının 15. gecesi kılınacak namaz hangisidir? Bu namazları bize kim öğretmiştir ve Ramazan ayının 15. gecesi kılınacak namazın fazileti nedir?

İbni Mervân, Ebû Yahya’nın, babasından (Radıyallahu Anhüm)şöyle rivayet ettiğini nakletmiştir; kendisine güvenilen otuz küsur kişinin şöyle buyurduklarını işittim:

“Her kim ramazanın yarısında (on beşinci gecesinde) kılacağı yüz rekatta bin kere Kul hüvallâhü ehad okursa, rüyasında yüz melek görmedikçe ölmez.

Onlardan otuzu kendisini cennetle müjdelerler, diğer otuzu kabir azabından güven­ce verirler, öbür otuzu da onu hata yapmasından korurlar, geri kalan on ise kendisine düşmanlık edenlere karşı tuzak kurarlar.” (Taberânî, Kitâbu’d-duâ:l40, no:9!7,2/1228-1229)

Muhammed ibni Alî (Radıyallahu Anhümâ)dar,merfû’an (isnadını Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)eulaştırarak) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

“Her kim ramazanın yarı gecesinde ve şa’bânın yarı gecesinde yüz rekat kılar da, onlarda bin kere Kul hüvallâhü ehad okursa, cennetle müjdelenmedikçe ölmez.” (İbnü Ebi’d-dünya, Fedâil-ü şehr-i ramazân, no:9, s/r40)

Ramazan ayının 15. gecesi kılınacak namaz rivayet olunduğuna göre: “Ramazân-ı şerifin yarı gecesinde kılınacak dört rekatın her birinde bir Fatiha, on kere de İhlâs okur.” (Muhammed Hakkı, Hazînetü’l-esrâr, sh:38)

Rivayet olunduğuna göre: “Ramazân-ı şerîf ayının yarı gününde on iki rekat kılar ki, her rekatta bir Fatiha, bir Âyete’l-Kürsî, üç kere de İnnâ Enzelnâ okur. Namazdan sonra ise Âyete’l-Kürsî okur.” (Muhammed Hakkı en-Nâzilî, Hazînetü’l-esrâr, sh:38)