Peygamberlerin Mucizesi

By | 4 Haziran 2015

peygamberlerin-mucizesi   Mucize, peygamberlik iddiasında bulunan bir zâtın bu iddiasında doğru olduğunu isbat için Allah (cc)’ın kudreti ile göstermeye muvaffak olduğu harikulade bir şeydir. Bu öyle olağanüstü bir şeydir ki, bir insan bunu yapamaz.
Peygamberlerin mucizeleri, birçok insanın istemesi üzerine vuku bulur. “Eğer peygamber isen bize şöyle bir mucize göster” denildiği zaman, peygamber olan kimse, ne kadar akılların alamayacağı gibi de olsa Allah (cc)’ın kudreti ve dilemesi ile onu göstermeye muvaffak olur. Fakat, inanmayanlara “Haydi, bunun bir benzerini de siz meydana getirin” denildiği zaman, hiçbir kimse buna güç ye- tiremez.
Mucize, peygamberlik iddiasında bulunan kimsenin iddiasına uygun, maksadına muvafık olur. Maddi sebeplerden birşey ile olmaz.
Bütün peygamberler böyle mucizeler göstermişler ve kendi zamanlarındaki
inatçıları aciz bırakmışlardır.