Peygamberler

By | 9 Nisan 2014

peygamberler

Ayet: “…Mü’minler de iman ettiler. Hepsi Allah’a, meleklerine, kitap­larına ve peygamberlerine inandılar. ‘Biz Allah’ın peygamberlerinden hiç­birisinin arasını ayırd etmeyiz’ dediler…”

(Bakara; 285)

Hadis: “Allah’ın benden önce gönderdiği her peygamberin mutlaka ümmetinden havarileri ve arkadaşları olmuştur. Bunlar onun sünnetiyle amel ederler emirlerini de yerine getirirlerdi. Sonra, bu peygamberlerin ardından öylesi kötüler zuhur etmiştir ki, yapmadıklarını söyleyip, ken­dilerine emredilmeyeni de yapmışlardır.” (İbn Mes’ud, Kütüb-ü Sitte,90)

Hikâye: “Biz Seni Yalanlamıyoruz”

Ebû Cehil mel’un, Peygamber Efendimize (sav): “Biz seni yalanlamıyo­ruz, biz senin getirdiğin şeriatı tekzib ediyoruz” dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk şu ayeti inzal buyurdu: “(Ey Muhammed!) Onların söyledikle­rinin seni üzeceğini elbette biliyoruz, doğrusu onlar, seni yalancı saymı­yorlar, fakaz zalimler Allah’ın ayetlerini bile bile inkâr ediyorlar. Senden önce nice peygamberler yalanlandı ve kendilerine yardımcımız gelene ka­dar yalanlamalarına ve sıkıştırılmalarına katlandılar…” (En’am 32-34).