Peygamberimizin Doğumu ve Ailesi

By | 25 Ocak 2014

Peygamberimizin doğumu ve ailesiyle ilgili önceliği dedesi Abdulmuttalip’e vermek istedik.Peygamberimizin doğumundan sonra 6 yaşına kadar dedesi, Efendimizi himayesi altına almıştır.

Peygamber efendimizin doğumu ve ailesinin en büyüğü ve dedesi olan Abdülmuttalip doğum haberini alınca neler yapmıştır.Berzenci Mevlidi Şerifinde Peygamber Efendimizin doğumu ve ailesinden dedesinin neler yaptığı ayrıntılı bir şekilde bize nakledilmiştir.Aşağıdaki yazıda bizde size Berzenci  Mevlidi Şerifinin bu kısmını aktardık.

NAMAZLIK VE DUA

Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in keremli annesi doğum yaptıktan sonra Abdülmuttalib’i davet etti.

O sırada kendisi o yüce binâyı (Ka’be’yi) tavaf etmekteydi. O, (gelen müjdeciden haberi alır almaz) koşarak (Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in doğduğu eve) yöneldi ve ona bakın­ca sevincin nihâyetine erdi.

Sonra onu Ka’be-i Ğarrâ’nm içerisine girdirip, hâlis bir niyetle Allâh-u Te’âlâ’ya dua etmeye ve kendisine lütfettiği bu nimet­ten dolayı O’na şükretmeye başladı.

Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem kudret-i ilâhiyye eliyle, (her türlü pislikten) nazif, göbeği kesik, hoş kokulu, cildine yağ sü­rülmüş gibi bakımlı ve gözleri ‘inâyet-i Rab­bâniye sürmesiyle sürmeli vaziyete sünnetli olarak doğdu.

Bir kavle göre ise tamı tamına yedi gece geçtikten sonra dedesi Abdülmuttalib onu sünnet ettirdi.

Dedesi Abdülmuttalib bir ziyafet hazırla­yarak yemekler yedirdi, ona Muhammed is­mini taktı ve makamını çok değerli tuttu.

“Ey Allâh! Onıın değerli kabrini ıtırnâık eyle, Salât-ü selamdan hâsıl olan hoş kokular ile.”

peygamber efendimizin doğumu ve ailesi