Üzüntülü Durumlarda Okunacak Dua

By | 24 Ocak 2014

Üzüntülü Durumlarda Okunacak Dua Arapçası;

üzüntülü durumlarda okunacak dua

 

 Üzüntülü Durumlarda Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme inni abdüke vebnü abdike vebnü emetike nasiyeti bi yedike madın fi hükmüke adlün fi kadaüke es’elüke bi külli’smin hüve leke semmeyte bihi nefseke ev enzeltehü fı kitabike ev allemtehu ehaden min halkıke eviste’serte bihi fi ılmi’l-ğaybi indeke en tec’ale’l-Kur’ane rabia kalbi ve nura sadri ve celae ğammi ve zehabe huzni ve hemmi.”

 Üzüntülü Durumlarda Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Ben Senin kulunum, kulunun oğluyum, hanım kulunun oğluyum, perçemim elinde, hükmün hakkımda geçerli, hakkımdaki kazan bir adalettir, zatına isim olarak seçti­ğin veya kitabında indirdiğin veya mahlukatından herhangi bir kimseye öğrettiğin veya gayb ilminde kendi zatına tahsis ettiğin bütün isimlerinle senden Kur’an’ı gönlümün ilkbaharı, göğsü­mün nuru, tasamın cilası, kederimin ve hüznümün gidericisi yapmanı istiyorum.” (İmam-ı Ahmed)

Üzüntülü Durumlarda Okunacak Dua  ile ilgili bilgi: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu dua ile ilgili olarak şunları söylemiştir;

Birisi hüzünlendiğinde bunları söylerse hiç kuşku yok, Allah üzüntüsünü gidererek üzüntüsünü sevince dönüştürür.

Ya Rasullallah biz öğrenmeyelim mi ? denilince,

Bunu duyanın öğrenmesi gerekir, diye buyurur.