Peygamber Ve Sıfatları ile İlgili Sorular – 2

By | 17 Eylül 2014

imanislamileilgilisorular1. ”Meûnet – İstidraç” ne demektir?
Meûnet – İstidraç; Peygamberin sünneti üzerine yürümeyen bazı bayağı kimselerden meydana çıkan ve olağanüstü bir halde görülen bir takım olaylardır ki, o şahsın büyüklüğünü göstermez ve hiç bir zaman; keramet ve mucize derecesine varamaz.

2. İlk ve son peygamber kimlerdir?

İlk peygamber Hz. Âdem (a.s), son peygamber de Hz. Muhammed (s.a.v)’ dir.

3. “Hâtemü’l-Enbiya” ne demektir, kim için kullanılmıştır?

Hâtemü’l-Enbiya; peygamberlerin sonuncusu demektir. En son peygamber olan Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) için kullanılmıştır.

4. Kur’an’da ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır ve kimlerdir?

Kur’an’da ismi geçen peygamberlerin sayısı 25’ dir. Bunlar; Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İshak, Ya’kub, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa, Davud, Süleyman, Ey-yüb, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyesa’, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed (s.a.v).

5. Kur’an’da ismi geçen peygamberlere iman etmenin hükmü nedir?

Farz’dır. Bunlardan birini inkâr etmek kişiyi dinden çıkarır.

6. Peygamberlerin sıfatları kaçtır ve nelerdir?

Peygamberlerin sıfatları beştir.
a) Sıdk: Doğru sözlü olmak.
b) Emânet: Güvenilir olmak.
c) Fetânet:Üstün zeka ve kuvvetli rey (görüş) sahibi olmak.
d) İsmet: Gizli ve açık günahlardan masun olmak.
e) Tebliğ: Emrolunduğu şeriat hükümlerini olduğu gibi ümmetine bildirmek.