Peygamber Efendimizin Şam Yolculuğu

By | 3 Şubat 2014

peygamber efendimizin şam yolculuğu

Amcası ebu Talip ile peygamber Efendizimizin Şam Yolculuğu ve Peygamber Efendizimizin Şam Yolculuğu sırasında yaşadıkları olaylar Berzenci Mevlid-i Şerifinde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

 Peygamber Efendizimizin Şam Yolculuğu ;

Rasulüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) On İki yaşına vardığında (Ebû Tâlib) onu Şam belde­lerine götürdü.

O zaman Râhib Bahîrâ Rasulüllâh Sallâl­lâhu Aleyhi ve Sellem’i hâiz olduğu ve şâmil bulunduğu nübüvvet evsâfıyla tanıdı ve:

“Ben bu zâtı Âlemlerin Efendisi, Allâh’ın Rasûlü ve Nebisi olarak görüyorum. Ağaçlar ve taşlar ona secde etti. Oysa onlar ancak Allâh’a çok rücû eden (yönelen) bir peygamber için secdeye varırlar.

Gerçekten biz önceki semavî kitaplarda onun tarifini bulmaktayız.

Ayrıca onun iki omuzu arasında, kendisi­ni nur kaplayıp kuşatmış olan bir de peygam­berlik mührü olmalı” dedi.

Sonra Yahudilik dîninin ehlinin ona bir şey yapacağından endişe duyarak amcasına onu Mekke’ye geri döndürmesini emretti.

Bunun Üzerine Ebû Tâlib Rasulüllâh (Sal­lâllâhu Aleyhi ve SellemJİ geri döndürdü.

(O yolculukta) Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) mukaddes Şam toprakları içerisinde Busrâ’dan ileri geçmedi.