Haccın Hikmetleri

By | 3 Şubat 2014

haccın hikmetleri

Allah’ın emrettiği her şeyde şüphesiz insanların dünya ve ahiret hayatı için pek çok hikmetler vardır. Bu şaşmaz gerçeğe göre haccın hikmetleri de pek çok bulunmaktadır.

Haccın hikmetlerinden  bazıları şöyle sıralanabilir; Her insan yaradılışı gereği yüce Allah ‘a karşı kulluğunu ortaya koyma ihtiyacındadır. Hac, kula en belirgin bir şekilde Yüce Allah karşısında aczini ortaya koyma, kulluğunu ifade etme ve onun verdiği nimetlere şükretme imkanı veren bir ibadettir. Çünkü hacı, mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyevi unsurlardan sıyrılarak Allah’a yönelir. Sonsuz güç ve kudret, sahibinin karşısında teslimiyetini ve bağlılığını ifade eder.

Hacca gitmeyi sadece kutsal topraklara yapılan bir yolculuk olarak görmemeliyiz.İnsanın kendi içene yapılan bir yolculuk olarak hac vazifesini düşünüp haccın hikmetlerine ermek için hareketlerimize dikkat etmeliyiz.