Peygamber Efendimizin Sıkıntıları

By | 1 Ağustos 2019

 

Peygamber Efendimizin Sıkıntıları

 

Bu İlâhî kural, Allah’ın sevgilisinin hayatı boyunca aynen gerçek Efendimiz son hastalığı sırasında bile derin acılar çekti. Bunu gören  sevgili kızı Hz. Fâtıma “Vah babacığım, ne büyük sıkıntın var!” diye gözyaşı döktü.

 

0 günlerde Efendimiz şiddetli bir sıtma nöbetine yakalanmıştı. Ziyaretine gelen Abdullah ibni Mes’ûd, elini Resûlullah’m üzerine koyunca ateşler  içinde yandığını gördü.

 

Ey Allah’ın elçisi!” dedi. “Ateşiniz çok fazla.”

“Evet, iki kişinin dayanabileceği kadar ıstırap çekiyorum.”

“Herhalde iki kat sevap kazanmanız İçin, öyle değil mi?”

“Evet, öyle. Allah Teâlâ, bir Müslümanın ayağına batan bir diken başına gelen daha büyük bir sıkıntıdan dolayı onun günâhlarını bağışlar.

 

Ağacın yapraklarını dökmesi gibi Müslümanın da günahları dökülür.” Dünyadan göçüp gidene kadar Allah’ın has kullarının imtihanı bitmez. Kısacası, mü’minîn başından bela eksik olmaz.