Peygamber Efendimizin Nesebini Bilmenin Faydaları

By | 22 Nisan 2014

Peygamber Efendimizin Nesebini Bilmenin Faydaları

Peygamber Efendimizin Nesebini Bilmenin Faydalarıyla ilgili Ulemâ ve evliyânın beyanına göre; her Müslümanın Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in anne ve babasının neseb-i şeriflerini iyi bilmesi gerekmektedir denmiştir.

Rasulüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i seven her müminin bu neseb-i şerifi çocuklarına ve ai­lesine öğretmesi de lüzumludur, tâ ki her birerleri Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in neseb-i şerifini hakkıyla bilsinler de dünya ve âhiret be­reketine erebilsinler.

Peygamber Efendimizin Nesebini Bilmenin Faydalarından biri olarak şöylece zikredilmiştir ki:

“İsmid sürmesini iyice dövdükten sonra bir kâğıt üzerine yayıp sonra bir tahta parçası yahut kalem ile bu neseb-i şerifi yazan, sonra da onu bir sürmedanlıkla bulayıp gözüne sürme olarak çeken kişinin itikadı ve niyeti düzgün ise Allâhu Te’âlâ ona gözünü bağışlar ve gözünde hiçbir zarar ziyan görmez.

Peygamber Efendimizin Nesebini Bilmenin Faydaları diğeride yine böylece bu neseb-i şerîfı ezberleyen ve çocuklarına öğreten kişilerin Allâh-u Te’âlâ basiretlerini yani Ehl-i Sünnet îtikadlarını mu­hafaza eder.” (Fethullâh el-Bennânî, Fethullâh fi Mevlid-i Hayr-i halkillâh, sh:86)