Peygamber Efendimizin Doğduğu Ev

By | 8 Haziran 2014

hac-umre-seti

Peygamber Efendimizin doğduğu evPeygamber Efendimizin doğduğu ev, ağacı kesilemeyen ve bitkileri koparılamayan Beled-i Haram’da yani Mekke’de bulunan arsalar içerisinde bilindik bir ma­halde gerçekleşti.

Peygamber Efendimizin doğduğu ev şu anda Mescid-i Haram’ın sahasında kalmıştır.

Sa’y alanından MeTâ Kabristanı’na doğru çıkıldığında, yola gidenin sağında kalan bu ev, Rasulüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellenı) in hicretin­den sonra ‘Akîl ibni Ebî Tâlib’in olmuştur.

Sonra oğlu evi Haccâc-ı Zâlim’in kardeşi Küleyb ibni Yûsuf’a satmış, daha sonra Hârun Reşid ’in annesi Hayzeran yâhut eşi Zübeyde (Rahmetullâhi Aleyhimâ) orayı satın alıp namaz kılı­nan bir mescid yapmışlardır.

Daha sonra da Haremeyn’i yöneten bütün sultanlar o binanın tamirine ve tecdidine özel ih­timam göstermişlerdir.

Halk arasında Peygamber Efendimizin doğduğu ev  Mescidü’l-Mevlid diye meşhur olmuştur. (Muhammed el-Bintenî, Medâricu’ssu ’ûd ile ’ktisâi ‘l-bürûd, sh:25)

Fakat maalesef günümüzde o bina hak etti­ği itinâya nâil olamamakla birlikte, en azından yıkılmaktan kurtularak bir kütüphane şeklinde açık kalabilmiştir.