Peygamber Efendimizin Dedesi

By | 26 Mart 2014

 

Peygamber Efendimizin dedesinin adı  Abdülmuttalib olarak bilinir fakat Peygamber Efendimizin dedesi ‘ nin asıl adı ise Şeybetüt-Hamd’dir. Doğduğu zaman başında beyaz bir kıl bulunduğu için kendisine yaşlı anlamına gelen Şeybe ismi verilmiştir.

Bunun hamd kelimesine izâfeti ise kendisi­nin yaşayıp ilerde övülen bir kişi olacağına işa­ret etmektedir.

Peygamber Efendimizin dedesine “Muttalib’in kölesi” anlamına gelen Abdülmuttalib denmesi ise şöyle açık­lanmıştır:

Amcası Muttalib onu Medine’den alıp getir­diğinde Mekke’ye girer girmez yüzünde Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in nûru parlayarak bütün vâdiler aydınlanınca her taraftan insanlar yanına gelip Muttalib’e:

“Ey ulu kişi! Bu yanındaki de kim? Nûrundan dağlar tepeler aydınlandı” diye sorduklarında, Ab­dülmuttalib’in üzerindeki elbiseler çok eski oldu­ğu için o: “Bu benim kölemdir” deyince, insanlar haykırarak “Abdülmuttalib ne kadar nûrlu, Mut­talib’ in kölesi ne kadar da güzelmiş” dediler.

Peygamber Efendimizin dedesi