Peygamber’ e Salavat Getirmek

By | 19 Kasım 2014

Peygamberliğin ve Evliyalığın HakikatiEbu Humeyd es-Sâidî (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:
“Sahabiler:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Sana nasıl ‘salât’ getireceğiz?’ diye sordular. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– “Allahümme Salli alâ Muhammedin ve alâ ezvâcihi ve zurriyyetihi kemâ salleyte alâ âli İbrahim’e inneke hamîdun mecîd Allahım! Muhammed’e, onun hanımları ile soyuna; İbrahim’in aile halkına salat buyurduğun gibi salat eyle! Çünkü Sen, Hamîd ve Mecîdsin’ deyin, buyurdu.”
“Ey İmân edenler! Ona (peygambere) salavat ve selam getirin” (Ahzab: 33/56) ayeti nazil olunca, sahabeler, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e gelip salavat getirmenin keyfiyetini sormuşlar. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e sorulan sorunun, “salavat nedir?” tarzın¬da değil de, “sana nasıl salavat okuyalım?” şeklindedir. Bu ifade; sahabilerin salevat kelimesi hakkında bilgilerinin olduğunu, fakat salvatın keyfiyetini öğrenmek istediklerini gösterir.Namazda ikinci teşehhüdden sonra salli-barik okumak; İmam Şafii ile İmam Ahmed’e göre farz, İmam Malik ile Hanefilere göre ise sünnettir.Rasulullah (sallallâhu aleyhi ue sellem)’e selam verme, tahiyyat duâsında “Ey Peygamber! “Selam”. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun” şeklinde geçmektedir. Bu nedenle de teşehhüdde okunan tahiyyat duasıyla, Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e selam verilmiş olunmaktadır.