Namazdan Sonra Okunacak Dua

By | 8 Ağustos 2014

hac-umre-seti

HUŞUNAMAZDAN SONRA OKUNAN İMAN DUÂSI

“Rabbena lâ tüziğ kulûbena ba’de iz hedeytenâ ve heblena min ledünke rahmeten inneke entel Vehhâb.”

Meali

“Allah’ım, Sen bizleri doğru yola sevkedip imana mu­vaffak kıldıktan sonra kalblerimizi batıl ve kötü yola saptırmaktan koru ve bizlere ilahi katından rahmet ihsan eyle, zira Sen İhsam bol ve bağışlayıcısın.”

Birçok tefsir kitaplarında; bir mü’min bu ayet-i kerime­yi namazdan sonra devamlı bir şekilde okuduğu takdirde iman üzere Allah’a kavuşacağı yazmaktadır.

Her mü’minin Allahü Teala’dan istediklerinin başında şu iki husus vardır:

Biri; kalblerindeki imanın batıl tarafa sapmaması ve dinde sebat etmeleri, İkincisi ise; Allahü Teâla’dan bütün saadeti ihtiva eden rahmet dileğidir.

NAMAZDAN SONRA OKUNAN İMAN DUÂSI