Namaz Rekatları

By | 1 Ağustos 2019

İbn Abbas’tan -Allah ondan razı olsun-:

“Allah namazı Peygamberinizin dilinde mukim iken dört rekat, seferde iki rekat, korku anında bir rekat olarak farz kıl­mıştır.” (Müslim 5, 6. Ebu Davud 1247. İbn Mace 1068)

Aişe’den -Allah ondan razı olsun-

“Allah namazı farz kıldığında iki rekat olarak farz kıldı. Sonra hazarda bunu dört rekate çıkardı, seferde ise ilk farz kıldığı gibi iki rekatte bıraktı.” (Malik, Salat 8. Ahmed 272)

Ahmed ise şunu ekledi: “Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığı zaman sadece birinci namazı yani ilk iki rakatı kılardı. Tek olduğu için akşamı üç kılardı. Seferden döndüğü zaman o iki rekata iki daha eklerdi yani dört kılardı. Tek olduğu için akşamı tam kılardı. Kıraati uzun olduğu için sabah namazına hiç ek yapmadan olduğu gibi iki rekat olarak kılardı.” (Ahmed 241,265. Beyhaki 145)

Ömer -Allah ondan razı olsun- dedi ki:

“Kurban bayramı namazı iki rekat, ramazan bayramı namazı iki rekat, misafir namazı iki rekat ve Cuma namazı iki rekattır. Bunların hepsi Peygamber sallallahu aleyhi vessellemin dilinde tamdır.” (Ahmed 37: İbn Mace 163 )

Namazın Kılınma Şekli

Velid bin Hucr’dan, -Allah ondan razı olsun-:

“Peygamber sallallahu aleyhi vesellem ile namaz kıldım; tekbir aldığı zaman ellerini kaldırır sonra elbisesine sarılırdı. Sonra sol elini sağ eliyle tutardı. Ellerini de elbisenin içine so­kardı. Rukua varırken ellerini çıkarır, yukarı kaldırırdı. Rukudan başını kaldırmak istediği zaman ellerini kaldırıp secdeye giderdi. Alnını iki avucun arasına koyardı. Namazı bitinceye dek böyle yapardı.

Muhammed bin Cühade dedi ki: Bunu el-Hasan bin Ebil Hasan’a anlattım:

“İşte bu, Allah Rasulu sallallahu aleyhi vesellemin nama­zıdır, yapan yapar, bırakan bırakır” dedi.