Misafire İkram Etmenin Önemi

By | 7 Temmuz 2014

hac-umre-seti

 

ikram-misafirEbû Hureyre’den rivâyete göre Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle bu­yurdu: “Allah’a ve âhiret gününe iman eden bir kimse, komşusuna eziyet verme­sin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden bir kimse, misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden bir kimse, ya hayır söylesin yahut sussun.”