Mevsimin Yeni Çıkan Meyvesi Yenmeden Önce Okunacak Dua

By | 1 Eylül 2014

yiyecek2“Allah’ım Medine’mizi bizim için mübarek kıl, meyvelerimizi, müdd’ümüzü, sâ’mızı mübarek kıl, bereketlerini kat kat artır.”
Bu duadan sonra, getirilen meyveyi orada hazır bulunan çocukların en kü-çüğüne verirdi.”

Açıklama:
Bu rivayet, Ashâb’ın yılın ilk meyvesi çıktığı zaman Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem-’e getirerek dua ettirdiklerini göstermektedir. Böylece, Allah’ın bir nimetine ilk mazhar olunca, bunu bir şükür ve dua ile karşılamanın, bir merasimle istikbal etmenin cevazı anlaşılmaktadır.

Bu fırsatlarda Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem-’in, çocukları ihmal etmeyip onlara ikramda bulunması manidar bir husustur. Bu ;-sallallâhu aleyhi vesellem-’in, çocuklara olan şefkatinin derecesini gösterdiği gibi, bu çeşit merasimlere onların katılmalarını teşvik manası da taşır. Çocuğun girdiği yer neşe ve hayattır. Öyleyse, turfanda meyvenin Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem-’e taksimi hoş bir merasim fırsatıdır. Bu meseleye temas eden rivayetler birden fazladır. Bazılarında “yılın ilk turfandası”, bazılarında “Her şeyin turfandası” geldiği zaman Efendimiz -sallallâhu aleyhi vesellem-’in dua edip, üç defa sağ, üç defa sol gözüne sürerek öptüğünü, sonra cemaatteki en küçüğe verdiğini belirtir.