Medine’lilerin Müslüman Oluşu Nasıl Olmuştur?

By | 15 Şubat 2014

medinelilerin müslüman oluşu nasıl olmuştur

Medine’lilerin Müslüman Oluşu Nasıl Olmuştur, Medine’den ilk müslüman kimdir gibi İslam tarihinde merak edilen konulara Berzenci mevlidi şerifin de cevap verilmiştir.Özellikle Medineliler’in Müslüman Oluşu Nasıl Olmuştur konusu ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Berzenci Mevlidi-i Şerifinde Medineliler’in Müslüman Oluşu Nasıl Olmuştur bize şöyle aktarılmıştır.

Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) insanların toplandığı mevsimlerde Allâh’ın elçisi olduğu husûsunu anlatmak üzere ken­dini kabilelere arz edince, ensardan Allâh-u Te’âlâ’nın rızasıyla seçkin kıldığı altı (bahti­yar) kişi (kendisine) iman etti.

Bir dahaki sene onlardan on iki kişi hac yaparak gerçek mânâda bir biat ile kendisine biat ettikten sonra (Medine’ye) döndüler.

Böylece İslam Medine’de kendisini gös­terdi. Artık (hicret yurdu olan) Medine İslam’­ın sığınağı ve meskeni oldu.

Üçüncü sene Evs ve Hazrec kabilelerin­den yetmiş yâhut yetmiş beş veya yetmiş üç erkek ile iki kadın Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e gelerek ona biat ettiler.

Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de Onla­rın başına on iki reis ve efendi tâyin buyurdu.

Bunun üzerine İslam dînine mensup kim­seler Mekke’den onlara (Medîneliler’e) hicret ettiler ve kâfirlikle alâkayı kesip ona düşman­lık eden kimseler için hazırlanmış olan mükâ­fatlara rağbet ederek vatanlarını terk ettiler.