Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dua

By | 15 Şubat 2014

Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dua Arapçası;

fakirlikten kurtulmak için okunacak dua

Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dua Okunuşu: (Allahümme rabbe’s-semavati’s-seb’i ve rabbe’l- arşi’l-azım.Rabbena ve rabbi külli şey’in,münzilete’t-tevrati ve’l-incıli ve kur’ani’l-azim.Entel evvelü feleyse kableke şey’ün, ve ente’l-ahiru feleyse ba’deke şey’ün, ve ente’z-zahiru feleyse fevkake şey’ün, ve ente’l-batınü feleyse duneke şey’ün. Ikdı anne’d-deyne ve eğnine mine’l-fakri).

Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Ey yedi kat göklerin Rabbi ve ey büyük ar­şın Rabbi, ey bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Tevrat’ı, Incil’i ve Kur’an-ı azımi indiren; ilk Şensin, Senden önce kimse yok. Son Şensin, Senden sonra kimse yok.Zahir Şensin, Senden üstün kimse yok. Batın Şensin Senden içeri kimse yok. Borcumuzu öde, bizi fakirlikten kurtar.” (İbn Mace 2/1260; Tirmizi, 5/518)