Kutlu Doğum Haftası 2014 Etkinlikleri

By | 21 Ocak 2014

 

Kutlu Doğum Haftası 2014 Etkinlikleriyle Kutlu doğumu kutlamaya  hazırlanıyoruz.Kutlu doğum haftası 2014 etkinliklerinin  Peygamber efendimizin şefaatine nail olmamıza vesile olmasını umarız. Kutlu doğum haftası 2014 etkinliklerinde okunann Berzenci Mevlidi Şerifi’nin tercümesinin devamını da sizinle paylaşmak istedik.

Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in neseb-i şerifini beyan sadedinde şunu ifade ederim ki:peygamber efendimizin nesebi

O Efendimiz Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem), Abdullâh’ın oğludur.

O (Abdullâh), Abdülmuttalib oğludur ki asıl adı Şeybetü’l-Hamd’dir.

O (Abdülmuttalib), Hâşim’in oğludur ki onun asıl adı Amr’dır.

O (Hâşim), Abdimenaf’ın oğludur ki onun asıl adı Muğîre’dir.

O (Abdimenaf), Kusayy’ın oğludur ki onun asıl adı Mücemmi’dir.

Bu zat Mekke’den çok uzakta olan Kuzâ’a beldelerinde (Yemen nâhiyelerinde) aşiretinden çok uzaklara gittiği için, (uzaklık) anlamına gelen Kusayy adıyla müsemmâ kı­lınmıştır. Nihayet Allâh-u Te’âlâ kendisini, sa­hasını korumuş olduğu Harem-i Muhterem’e döndürmüştür.

O (Kusayy), Kilâb’ın oğludur ki, Kilâb’ın asıl adı Hakîm’dir.

O (Kilâb), Mürre’nin oğludur.

O (Mürre), Kâ’b’m oğludur.

O (Kârb), Lüeyy’in oğludur.

O (Lüeyy), Gâlib’in oğludur.

O (Gâlib) ise asd adı Kureyş olan Fihr’in oğludur ki, Kureyş boylarının tümü kendisi­ne nisbet edilmektedir.

Bundan yukarı olan neseb (Kinâne ibni Huzeyme’ye nisbet edildiği için) Kinânî sayıl­mıştır.

Nitekim ekserî ulemâ bu görüşe meylet­miş ve bunu benimsemiştir.

O (Fihr), Mâlik’in oğludur.

O (Mâlik), Nadr’m oğludur.

O (Nadr), Kinâne’nin oğludur.

O (Kinâne), Huzeyme’nin oğludur.

O (Huzeyme), Müdrike’nin oğludur.

O (Müdrike), İlyas’ın oğludur.

İlyas, Harem topraklarına kurbanlık bü­yük baş hayvanlar sevk eden ilk kimse olma ünvanına sahiptir.

Rasulüllâh Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in Allâh-u Te’âlâ’yı zikretmesi ve Allâh-u Te’âlâ’ya telbiye getirmesi bu İlyas dedesinin sulbündeyken işitilmiştir.

O (İlyas), Muzar’ın oğludur.

O (Muzar), Nizar’ın oğludur.

O (Nizar), Me’add’in oğludur.

O (Me’add) de Adnan’ın oğludur.

İşte bu, kıymetli mücevherlerini sünnet-i seniyyenin (sahih hadislerin) parmak uçları­nın nazmetmiş olduğu bir neseb silsilesidir ki, bunu (soy ağacını) İbrâhîm Aleyhisselâm’a ulaştırmak, şeriat sahibinin geri durduğu bir husustur.

Adnan’ın nesebinin, Allâh tarafından kurban edilmesi emredilen Ismâ’il (Aleyhisselâm) a nisbeti ve ona ulaştırılması neseb ilimcileri nezdinde şeksiz şüphesiz olarak sâbittir.

Bu ne büyük bir neseb silsilesidir ki, bü­yük inciler gibi parlak olan yıldızları parıl parıl parlamaktadır.

Nasıl öyle olmasın ki?!

O zincirin ortasında bulunan en değerli seçkin mücevher, Seyyid-i Ekrem Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’dir.

Kailin (şu beyti söyleyenin) hayrı Allâh için çok makbule geçmiştir.

“Bir neseb ki, sen takıları sebebiyle üstün olan o silsileyi,

Yıldızlarını ona cevzâ burcu dolamış sanırsın.

Efendilik ve üstünlük silsilesi olan öyle güzel bir soy ağacı ki,

(Yâ Rasûlellâh!) Sen onun içerisinde (ulaşılmaktan) korunmuş, eşsiz olan tek cevher kalmışsın. ”

Bu ne değerli bir neseptir ki, Allâh-u Terâlâ onu câhiliyet zinalarından daima te­miz tutmuştur.