Kur’an ve Sünnette Evin Yeri ve Önemi

By | 16 Eylül 2014

pardesu

 

evAllah (c.c.): “Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı” bu­yurmuştur.

Açıklama:

İbn Kesir (rh.a) bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir: “Yüce Allah kullarına sığındıkları, gizlendikleri ve başka yönlerden faydalandıkları birer sükûnet ve ra­hatlama yeri olan evler vermek suretiyle yaptığı büyük lütfunu zikretmiştir.”

Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurur:

“Diline hâkim olan, evinde oturan ve günahına ağlayan kimseye müjdeler olsun”