Kumar Oyunları

By | 17 Eylül 2014

hasema

 

kumarEy iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okla­rı birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallâhu aleyhi vesel­lem şöyle buyurmuştur: “Kim yemin eder ve yemininde ‘Lât ve Uzzâ hakkı için’ derse, hemen lâ ilâhe illallah desin. Kim de arkadaşına ‘haydi gel, kumar oyna­yalım’ derse, hemen sadaka versin.”

Açıklama:

Kumarın şeytan işi bir pislik olduğunu ve kumar oynanmasa bile kumar oy­nayalım sözü bile ne kadar iğrenç ki Peygamber Efendimiz kim öyle derse sada­ka versin diyor… Kumar yüzünden evini ve namusunu kaybeden onlarca örnek görüyoruz. Toplumun ve ailenin çöküşünü hızlandıran kumar ve oyunlarından uzak durmamız ve kumar malzemelerini evimize koymamamız gerekiyor.