Komşuya Yapılan Eziyete Kefaret Olarak Namaz Kılınması

By | 9 Temmuz 2014

hac-umre-seti

 

Ramazan ayı 10. gece namazı A’meş, Şakîk kanalıyla Huzeyfe’nin şöyle dediğini nakletmiştir:

“Hz. Ömer’in yanında oturuyorduk. Bize ‘Hanginiz Resûlullahîn sallallâhu aleyhi vesellem fitne hakkında söylediğini hafızasında tutuyor?’ diye sordu. ‘Ben. Hem de nasıl buyurmuşsa öylece aklımda tutuyorum’ diye atıldım. ‘Bu konuda çok cesursun’ dedi.

Fitne hakkındaki ‘Kişinin ailesi, malı, çocuğu ve komşusu hakkında bulaşacağı fitneye (günaha) kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği zekat ve yaptığı emri bi’l-ma’rûf nehy-i ani’l-münker keffâret olur.’ hadisini söyledim. Hz. Ömer ‘Bunu kastetmemiştim. Denizin dalgalanması gibi kabaracak fitneyi kastetmiştim’ dedi. Ben de ‘O fitne, sana zarar vermeyecek. Seninle onun arasında kapalı bir kapı var” diye cevap verdim.

Hz. Ömer, ‘O kapı açılacak mı, yoksa kırılacak mı?’ diye sordu. Ben de ‘Kırılacak’ dedim. Bu defa ‘O zaman bir daha asla kapanmayacak’ dedi.

Biz, ‘Ömer kapıyı biliyor muydu?’ diye sorduk. Huzeyfe, ‘Evet, tıpkı önceki gün, bu geceyi bildiği gibi biliyordu. Ona söylediklerimde hiç yalan yoktu’ diye cevap verdi.

Kapının kim olduğunu Huzeyfe’ye sormaktan çekindik. Bu yüzden Mesrûk’a gidip sormasını emrettik. O da sordu. Huzeyfe şöyle cevap verdi: Kapı Ömer’dir”