Komşuya Kapıyı Kapayan Kimse

By | 9 Ağustos 2014

hasema

 

kapıİbni Ömer ‘den radıyallâhu anh: “Gerçekten üzerimize bir zaman yahut bir vakit geldi ki, hiç kimseye altını ve gümüşü, müslüman kardeşinden daha sevgili olmadı. Şimdiki halde ise, altın ve gümüş her birimize müslüman kardeşinden daha sevgilidir. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’in şöyle dediğini işittim:

“Kıyamet günü komşusunu yakalayan nice komşu vardır ki, şöyle der: Ya Rab! Bu, yüzüme kapısını kapatarak, iyiliğini esirgemiştir.”

Açıklama:
Bu hâdis-i şeriften anlaşıldığı üzere, ashab devrinde müslümanların birbirlerine olan sevgi ve bağlılığı, altın ve gümüşe olan muhabbetlerinden daha fazla idi. Birlik ve beraberliği temin eden bu Allah için sevgi sayesindedir ki, çok büyük kuvvetlere ve topluluklara karşı zafer kazanmışlar ve hak dini koruyup her tarafa yaymışlardır. Onların bu yaşayış ve çalışmalannı örnek edinmedikçe, İslâm dinine hizmet diye bir şey düşünülemez.

Bir de yardıma muhtaç olan komşuya, elden gelen yardım ve iyiliği esirgemek ve ona kapıyı kapamak,, kıyamet günü komşunun şikâyetine sebep olacaktır. Bir kimsenin Allah Teâlâ ya şikâyet edilmesi de ne kadar ağır bir durumdur? Buna sebebiyet vermemelidir.