Kıyamet günü arş’ın gölgesi

By | 1 Ağustos 2019

Şu üç kimse Kıya-met günü Arş’ın gölgesi altına alınacaktır

1) Akrabalarını gözeten kimse. Bu kimsenin hem ömrü uzar ve hem de kabri ile rızkı geniş olur.

2) Arkada yetim bırakarak ölen bir erkeğin dul eşi. Kadın eğer bu yetimleri geçim rahatlığına kavuşuncaya veya ölünceye kadar onların bakımını üstlenirse Kıyamet günü Arş’ım gölgesi altına alınır.

3) Eline bir yiyecek geçince yetimleri ve yoksulla yemeye çağıran kimse.