Kıran Haccının Yapılışı

By | 27 Mart 2014

Kıran Haccının yapılışı için Kıran haccı yapmak isteyen kişi ifrad haccı yapan gibi hazırlanıp iki rekat ihram namazı kıl­dıktan sonra:

“Ey Allâh! Hac ve umreyi birlikte yapmak istiyorum, onları bana kolaylaştır ve benden kabul buyur” diye duâ eder, sonra telbiye getirir.

Böylece umre ve hac ihramına girmiş olur. Hac aylarında veya hac aylarından önce umre ya­par, sonra da o sene hac yapar.

Kıran Haccının yapılışın da Kıran haccı yapan Mekke’ye girince önce umre için, ilk üç şavtmda remel, bütün şavtlarmda ıztıbâ’ yaparak yedi şavtla umre tavâfını yapar.

Tavaf namazını kıldıktan sonra Safa ile Merve arasında sa’y yapar, böylece umre fiillerini ta­mamlamış olur, fakat ihramdan çıkmaz.

Sonra hacc-ı ifrad yapan gibi hac fiillerine başlar. Önce kudüm tavâfı yapar. Sonra da ifrad haccında anlattığımız gibi hac fiillerini tamamlar.

Kıran haccı yapan önce hac için tavaf ve sa’y yapar, sonra da umre için tavaf ve sa’y yaparsa, birincisi umre için, İkincisi hac için olur.

Kıran Haccının yapılışın da kıran haccı yapan bayram günü Cemre-i Akabe’ye taş atınca, kıran kurbanını keser. Hanefîlere göre ihramdan kurban kesmekle değil, tıraş olmakla çıkar.

Kıran Haccının yapılışı