Cuma Gecesi Okunacak Sureler

By | 27 Mart 2014

Cuma gecesi okunacak sureler

Cuma Gecesi Okunacak Sureler ile ilgili bir çok hadis vardır.

Cuma Gecesi Okunacak Sureler ve zikirleri şu şekilde sıralayabiliriz;

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Cıııııa gecesi, Kehf suresini okursa, iki Cuma arası o kimse için nur olur. ”

+ Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Cuma gecesi, Kehf suresini okursa, kendisiyle Kabe arası o kişi için nur gibi parlar ve ayrıca gelecek on gün­lük günahları affedilir. Kendisine 70.000 melek sabah oluncaya kadar dua ederler. Hastalıklardan, felaketlerden, zatülceınb (akciğer zarı iltihabı), bar as (vücutta çıkan leke­ler), cüzanı hastalıklarından ve deccal fitnesinden korunur. ”

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cu­ma günü Kehf suresini okuyan kimsenin ayakları altın­dan gökyüzüne bir nur parlar ve bu nur onu kıyamete ka­dar aydınlatır. İki Cuma arasındaki günahları da affo­lunur. ”

+ Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Cuma gecesi, Duhan suresini okursa, Allahü Teala kendisine cennette bir köşk yapar.”

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cu­ma gecesi, Duhan suresini okuyan, sabaha affolunmuş olarak çıkar. ”

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cu­ma gecesi, Duhaıı suresini okuyan kimse, affolunanlar- dan olur ve hurilerle evlendirilir.”

+Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cu­ma gecesi, Yasin suresini okuyan mağfiret olunur. ”

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cu­ma gecesi, Yasin ve Saffât surelerini okuyan kişiye Allahü Teala hazretleri dilediğini verir. ”

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cu­ma gecesi Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini okursa, ona ye­dinci kat gökle, yedinci kat yer arası kadar sevap verilir. ”

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim kendisinde Al-i İmrân zikredilen sûreyi Cuma günü okursa, o günün güneşi batıncaya kadar Allahü Teala rahmet, melekler dua ederler. ”

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Cu­ma gününde Hud suresini okuyunuz. ”

Cuma gecesi okunacak surelerden bazıları bu şekildedir.