Kelime-i Şehadet

By | 1 Şubat 2014

kelime-i şehadet

Kelime-i Şehadet ile ilgili Ayet: “O öyle Alah’tır ki, kendisinden başka hiç bir İlah yoktur, dün­yada ve ahirette hamd ona mahsustur.” (Kasas; 70)

Kelime-i Şehadet ile ilgili Hadis: “Kim Alah’tan başka ilah olmadığına, Alah’ın bir ve şeriksiz olduğuna ve Muhammed’in O’nun kulu ve resulü olduğuna şahadet eder­se her ne amel üzere olursa olsun Alah onu cennetine koyacaktır.” (Ubade İbnü’s-Samit el-Ensâri’den)

Kelime-i Şehadet ile ilgili  Hikâye:

“Şahadet Etmiyor mu?”

Ubeydullah İbn Adiy (ra) anlatıyor: Resûlullah (sav) ashabıyla otu­rurken bir adam gelerek gizlice bir şeyler fısıldadı. Ne gibi bir sır tevdi etmişti bilmiyorduk. Nihayet Resûlullah (sav) onu açıkladı. Meğerse o zat, münafıklardan birini öldürmek için izin istiyormuş. Adama: “Peki o Alah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Alah’ın elçisi bulun­duğuna şahadet etmiyor mu?” diye sordu. Adam: “Hayır, o şahadeti tek­rar etmiyor” dedi. Resûlullah (sav): “Namaz kılıyor mu?” diye sordu. Adam: “Hayır namaz da kılmıyor” deyince, Resûlullah (sav); “Alah’ın öl­dürmekten beni men ettiği kimseler işte böyleleri” buyurdu.