Karşılıklı Küfürleşmek

By | 8 Temmuz 2014

kuran

 

bağırmakHz. Ebû Hureyre’den (rivayet edildiğine göre) Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:

“Karşılıklı olarak sövüşen her iki kişinin söyledikleri (kötü söz-leri)nin gü­nahı, (kendisine küfredilerek haksızlığa uğrayan) mazlum kimse (küfrü başla­tan kimseden) daha da ileri gitmediği sürece (küfre) ilk defa başlayan kimsenin üzerindedir.”

 

Açıklama:

Hadis-i şerif bir müslümana sövmenin günah olduğunu açıkça ifade etmek­tedir.

Nitekim diğer bir hadis-i şerifte de; “Müslümana sövmek fısktır. Onu öldür­mekse küfürdür” buyrulmaktadır.

Karşılıklı olarak birbirlerine söven iki kişiden sövüşmeyi ilk başlatanın güna­hı bellidir. Sövüşmeyi başlattığı için bir günah işlemiş olduğunda şüphe yoktur.

Kendisine sövüldüğü için karşısındakine küfürle karşılık veren öbür kimsenin verdiği bu karşılığın da bir günah olduğu kesindir.

Önce kendisine sövüldüğü için aynı şekilde karşılık vermek durumunda kalan şahıs karşılık verirken sövmede karşısmdakinden daha da ileri gitmediği sürece her ikisinin günahı da sövmeyi ilk başlatanın üzerinde kalır. Saldınya önce uğramış olan kişi, bu günahlardan kurtulur. Fakat bu kişi karşılık vereyim derken küfürde saldınyı, ilk başlatandan daha da ileri gidecek olursa dengeyi bozan kısmın günahı kendi üzerinde kalır. Gerisinin günahı ise yine küfrü ilk başlatanın olur.