Kadınların “Münavebeli Günler” Düzenlemeleri

By | 20 Ekim 2014

cayApartmanımızdaki kadınlar olarak her hafta birimizin evinde , çay-pasta yiyoruz. Kırkbir “ya-sîn” okuyoruz. Sıra kimde birde altın alıyoruz. Bunun mahzurlu bir yanı var mıdır?
mahremiyet sınırına riayet ederek kendi aralarında  sohbet etmelerinde, helalından yiyip içmelerinde bir mahzur .Böyle toplantılar çok faydalı ve manevi ecirli hale de getiilir.Mesela; bu şekilde tertip edilen her toplantıda sohbetçi olan takvalı ve bilgili bir hanım efendi, ilim-irfan, zikir-tak- Şilma bir şeyler anlatırsa, böyle birisi bulunamadığında içlerinden Hhvılalı bir kitaptan bir kaç sayfa okur ve diğerleri dinlerse, ara- Kuranın manasım, ya da hadis-i şerifler mütalaa ederlerse, İsi Kuran okur, diğerleri dinlerse, ya da Kuran okumayı öğrenci çalışırlarsa vs. bu toplantılar ibadet halini alır ve çok büyük azanırlar. Yardım olarak birisine bir altın almalarında da bir olmaz.
böyle toplantılarda mahremiyet sınırına riayet etmezler açlıktan ölürken, tıkabasa yiyip-içip israf ederlerse,ve gıybetle meşgul olurlarsa, içlerinde dinle, mukaddesatla,  ile alay edenler var iken diğerleri onları kuzu kuzu dinler, İla onlarla beraber gülüp eğlenirlerse, haram mallarla, haram yol, bazı bidatleri dinden sanıp uygularlarsa…  meclisleri olur, günaha ve zaman zaman da -Allah küfre girebilirler.
Kuran okumak, “ya-sîn” de Kurandan olduğu için “ya-sîn” oku” . el bir ibadet olmakla beraber, “kırkbir yâ-sîn” okuma diye olmadığından, Kuran okurken dahi bir bidat işlenmiş  olur. Çünkü “İbadet”in nasıl olabileceğini sadece (ayin edebilir.
İhtiyaçlı olup olmadığına bakılmadan, içlerinden birine alt m malarındansa, bu altınla akıllıca bir hayır yapmaları daha güzel ol» Bunu da ayrıca bilmek gerekir. Ama buna rağmen bu uygulama haram değildir, bunda bir beis yoktur.
Allah Resulü Efendimizin bu konuya ışık tutabilecek manide hadis-i şerifleri vardır:
1 .“Bir cenaze için olmadıktan sonra kadınların toplanma rında hayır yoktur. Çünkü onlar bir araya gelince anlatır da atıl tırlar.” Buradan anlaşıldığına göre, kadınların cenaze vesilesiyle t araya gelmeleri iyi ve faydalı bir şeydir. Ancak bu da yırtınıp dövıi me, feryadü figan etme gibi haram davranışlardan kaçınma şarlu bağlıdır. “Anlatır da anlatırlar” ifadesi; kadınların bir araya g diklerinde genellikle boş şeylerle çene yorduklarını, bol bol gıyl yaptıklarını duyurulmaması gereken sırları yaydıklarını birbirlef ne kocalarını çekiştirdiklerini vb. anlatır. Elbette genellikle böyle olmaları, hiç hayırlı işler yapmamaları anlamına gelmez. Bu sade çoğunlukla olan bir vakıayı anlatıyor. Yoksa şu hadîs-i şerif onları hayır için toplananlarının da olduğunu gösterir:
2. “Bir zikir ya da cenaze için olmadıktan sonra kadınları toplanmalarında hayır yoktur. Onların bir araya gelip toplanınları şuna benzer: Bir parlatıcı, demiri ateşe sokar, çıkarınca ver. Bu esnada kızgın demirin kıvılcımları, aydınlattığı herşeyi yakar.” Buradan da anlaşıldığı gibi kadınlar, nadiren de olsa, iki yani Kuran okuma, helali haramı, dini öğrenme ve de cenaze is i bir araya gelirlerse, iyi bir şey yapmış olurlar. Cenazede de ölümü onun için hazırlanmayı hatırlama manası bulunduğundan, kadınların cenaze için bir araya gelmelerinde haramlar işlemedikçe hayırlar vardır. Ama yine de kadınların hayırlı toplantıları galiba toplantılarından çok azdır. Fakat bu toplantıları hayırlı ya hayırsız yapma onların elindedir.