Kadın Peygamber

By | 16 Ekim 2014

Peygamber Efendimizin Fiziksel ÖzellikleriKadından peygamber olması caz midir? Ya da kadın Peygamberler gelmiş midir?
Bu konu hakkında, bazı ayet ve hadislerin işaretlerinden anlaşılan manalara göre, az farkla da olsa, değişik anlayışlar ortaya çıkmıştır.
1- Bir ayet-i kerimede: “Senden önce rasûl (Peygamber) olarak gönderdiklerimiz, ancak şehirlilerden kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkeklerdi” buyurulur. Yani kadından, cinden ve melekten rasul (peygamber) yoktur… Alimler “Rasul” olabilmenin şartlarından olarak, erkek, Adem soyundan ve şehirli olmayı da saymışlardır. Hemen farkedileceği gibi burada sözü edilen peygamberlik “Rasul” vasfında bir peygamberliktir. Nebîlik değildir.
2- Hz. Meryem’le ilgili bir ayet-i kerimede ise şöyle buyurulur. “Hani melekler de: Ey Meryem, Allah seni seçkin kıldı, seni arındırdı ve alemlerin kadınları üzerine seçti, demişlerdi” Yani melek ona, Allah’tan vahiy getirmişti.
Değişik izahlara göre onun arındırılması küfürden, diğeı lerden, hayızdan, nifastan vb. şeylerdendir. Bununla ilgili ol.ı Buharî ve Müslim’deki bir hadiste: “Erkeklerden kemale er çoktur. Kadınlardan ise Meryem bnt. İmran ile Firavun’un kur Asiye’den başka kemale eren yoktur…” denir. Buna göre ayel “seçme” ve hadisteki “kemale erme” nübüvvet (peygamberlik) hem Meryem’in, hem de Asiye’nin nebi olmaları gerekir. Mama bu fikirde olanlar vardır. Ama sahîh olan sadece Meryem’in nebi ı duğudur. Çünkü Allah ona, diğer nebilere olduğu gibi melek tası ile vahiy göndermiştir. Ama bunu kabul etmeyenler de vart Âsiye’nin nebî olduğuna dair ise açık bir delil yoktur