Kadın Kocasının Meşru, Helal Dairesindeki İsteklerine İtaat Etmesi

By | 15 Eylül 2014

hasema

 

Yas Tutan Hanımlar‘’Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve ko­ruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucu­durlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.”

• “Kadın beş vakit namazını kıldığı, Ramazan orucunu tuttuğu, namusunu koruyarak kocasına itaat ettiği zaman ahirette kendisine: ‘Artık dilediğin kapıdan cennete gir’ denilir”

Açıklama:

Süfyan es-Sevri rahimehullah (ayette geçen) “Kanitat”kelimesi Allah’a ve kocalarına itaat eden kadınlar anlamına gelir. demektedir.

Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem kocaya itaat edilmesine teşvikte bulunarak en hayırlı kadının kim olduğu sorulduğunda, “Kocası emrettiğinde itaat eden kadın…”