Kabir Duası

By | 24 Eylül 2014

 

Dkabir azabı nediruanın Arapçası :

“Allahümme inni es’elüke bihakki hakikike ve bihakkı kibriyaike ve bihakkı cemalike ve celalike ve bi hakkı cüdike ve fadlike ve keremike yâ kadîmel-ihsân yâ sadıkel ve’dil emin. Lâ ilâhe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. Allahümme ecib dâveti bi hürmetis-mikel azîm ve bi hürmeti Muhammedin sallallahü Teâla aleyhi ve selemle ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdü lillahi Rabbil alemin velâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azim.”

Duanın Anlamı :

“Allah’ım, hakkın azametin, cemal, ve celalin, varlığın fadl’ü keremin hakkı için sana tevessül ediyorum. Ey sonsuz ihsanı olan, vaat ettiğini anında ve olduğu gibi yerine getiren Rabbim Senden başka ilah yoktur. Allah’ım ben kendine zulmedenlerdenim. Ya Rab muazzam adının, Hazret-i Muhammed (s.a.v) âl ve ashabının hürmetine duamı kabul eyle. Alemlerin Rabbine şükürler olsun ve kuvvet ancak Allahü Teâla’nm yed-i kudretindedir.”