Kabir Azabı Var Mıdır ?

By | 6 Haziran 2014

feraceler

Kabir azabı var mıdırCehennemden ayrı olarak kabir azabı var mıdır ?

İnsanın kabirde birtakım sorulara muhatap olacağı ve duru­muna göre azap ve sıkıntı göreceği gerçektir. Buna işaret eden bir­çok ayet-i kerime ve bunu anlatan birçok hadis-i şerif vardır.[665] Bu konuda müstakil kitaplar da yazılmıştır.[666]

Kabir azabı var mıdır sorusuyla ilgili mesela bir hadis-i şerifte; “Kabir, ya Cehennem çukurlarından bir çukurdur, ya da Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Gözünüzü açın, o her gün üç defa ses­lenir ve şöyle der: Ben böcek yuvasıyım, ben karanlık eviyim, ben vahşet yuvasıyım…”[667]

Bundan anlaşıldığı ve başka hadis-i şeriflerde de dendiği gibi kabir, mümin için açılacak, genişletilecek ve gülistan olacaktır. Özellikle Allah yolunda şehit olanlara kabir imtihancıları soru soramayacak ve kişinin yaptığı iyi ameller orada “temessül” edip yardımına koşacaktır. Müminin gördüğü kabir azabı hataları­nın kefâreti olacak ve mahşere giderken yükü hafiflemiş olarak gide­cektir. Müminlerin bu konunun önemini kavramaları gerekir.

Kabir azabı var mıdır sorumuza cevaben  Allah Rasulü Efendimiz “Lezzetleri parça parça eden (ölümü ve kabri) çok anın”[668] “Kabirden daha korkunç bir manzara görmedim”[669] buyurur. Bu gün çoklarınca yanlış yapılan “Râbıta-ı Mevt’’in köke­ni budur. Bu, kişinin kendine gelmesinin ve kendini yenilemesinin araçlarından biridir.

[665] Örnek olarak bkz. Tecrid-i sarih IV/496 vd.

[666] Mesela Kurtubî’nin “Tezkiresi, Suyutî’nin “Şerhu‘s-sudûr”u bunların en meşhurlarındandır.

[667] Suyûtî, Şerhus-sûdur 67-68

[668] Age. 47

[669] Age. 65