İsrafla İlgili Bir Hikaye

By | 31 Aralık 2013

israf1

Büyük bir semtte Modern binalar yapılır, orada yaşayan müslümanlar, bir cami yaptırmak ihtiyacını duyarlar.Bunun için de bir müslümanın büyük bir arsası var dernek kurup burada cami yaptırmak isterler heyet halinde ona giderler, arsa sahibinin hiz­metçisi bunlara sigara yakar. Arsa sahibi: “Mangalda ateş varken ne diye kibrit yaktın?” diyerek hizmetçisini azarlar.

Cami yaptırmak isteyenler, arsa sahibine: “Senin arsanı satın alıp cami yaptırmak istiyoruz, bunun için ucuz vermeni rica ediyoruz” derler.

Arsa sahibi müslüman: Satın almak istiyor­sanız, normal fiyatı şudur, bir lira eksiğine ver­mem ama Allah rızası için camiye bağışla diyor­sanız. İşte o zaman: “tapusunu bağışlıyorum” der.

Dernek mensupları, bir kibrit çöpü için hiz­metçiye kızmanız ne? Trilyonluk arsa bağışla­manız ne? diye sorar.

O zaman şöyle der: Siz İslam’ı iyi anlama­mışsınız, burada mangalda ateş varken, bununla sigara yakmak varken, kibritle sigara yakmak is­raftır, haramdır. Ama trilyonluk arsamı Allah için bağışladım, bu israf da değildir, benim için ahirette kat kat sevap büyük kazançtır der.